Sveikinimai.com » Sveikinimai » Susipykus

   Gimtadienis
   Draugai
   Šventės
   Linksmi
   Meilė
   Gėlės
   Gyvūnai
   Įvairūs
   Gamta

   Draugystė
   Gimtadienis
   Mamos dienai
   Meilės
   Posakiai
   Susipykus
   Mokykla
   Kalėdos
   Nauji metai
   Velykos
   Vestuvės
   Tėvo dienai
   Su pavasariu
   Moters dienai

   Labas rytas
   Labos nakties
   Juokingos
   Apgaulingos
   Įžeidžiančios
   Liaudies išmintis
   Meilės
   Nusivylimo
   Angliški
   Suaugusiems
   Kiti

   Vestuvių
   Įvairūs 
 
< Atgal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Toliau >
 
 
 
 
42. 
Nelaimės gali smarkiai mus paveikti, bet jos praeina. Tik nuo mūsų priklauso tapsime pelenais, ar pakilsime kaip feniksai.

41. Tikėjau aš, kad sniegas baltas, baltas, ir žmonės mylintys geri, geri,
Tikėjau aš, kad ledas šaltas, o saulės spinduliai šilti.
Bet supratau, ne toks jau sniegas baltas - jis turi ir juodų dėmių.
Ir supratau, ne vien tik ledas šaltas, yra pasaulyje šaltų širdžių!

40. Žiemos naktys už lango verkia
Ir vejelis medžių šlamesy.
Leisk ištarti padėką už laišką
Ir laimės palinkėt gyvenimo kely
Ir kam tu mane pamilai
Ir ištarei žodį "Draugausiu"
Juk žodis skambėjo kitaip
Tas žodis skambėjo "Apgausiu".


39. Tu sakei, kad gyventi sunku
Netiesa - man gyvenimas ? laimė
Jos ne visad turiu, sutinku,
Bet ji juk neateina savaime.
Tad daugiau nesakyki sunku
Nieko gero nebuna savaime ...
Jeigu mudviem lemta išsiskirti
Išsiskirkime gerais draugais.
Kam be reikalo drąskyti širdį
Smulkmenų ir priekaištų nagais.
Jei priėję mus draugystės krantą
Kai jau niekas mūsų neberiš
Nenutepkim to kas buvo šventa
Nors jau niekad tai atgal negriš !38. Tu netiki, kad aš prasta
Ir mintyse tu vėl mane atrasi.
Tik aš jau būsiu gal kita
Ir tu kitaip mane suprasi!


37. Širdis man verkia : tavo siela
Suprasti vienas aš galiu,
Bet skirtą eit man, mano mielą,
Kitu gyvenimo keliu.


36. Šiame niūriame name
Prabėgo mano jaunos dienos
Mes susitikome drauge
Bet gaila, išsiskirti laikas!
Malonu mums buvo susipažinti
Malonu mums buvo kartu,
O jeigu reiktu išsiskirti
Gal butu per daug sunku.
Atleisk, kad aš tave mylejau,
Atleisk, kad aš tave trukdžiau,
Atleisk, kad aš tavim tikėjau,
Atleisk, tik šiandien tai supratau
Daug ka širdis jaučia
Nors lūpos tyli
Gal kada suprasi
Kad tave kažkas tai myli.


35. Tu neprašei širdies, tau nereikėjo meilės,
Tik perėjome kartu kelias gatves.
Aš noriu grižti paimti tavo ranką,
Priglausti ją prie degančios kaktos.


34. Tu gali sau apie meilę aikčiot
Su kita praeidamas gatve,
Gal tik aš išejus pasivaikščiot
Sutiksiu skersgatvy tave.
Į mane pažvelgsi tu vis vieną
Primerktom, kaip tą syk akimis
Pasakysi tyliai " Laba dieną"
Atsakysiu " Labą diena" vis
Ir praeisiu sau ramiai pro šali
Atsiminimai paskui nebeseks
Kas mylėjo, tas mylėt negali
Kas jau degė, tas jau nebedegs !


33. Tegul pamišus aš pati žinau,
Kad man netinka būt laimingai.
Kai pasibaigs lietus, liks liūdesys,
Ir tuštuma
Ir dar kažkas daugiau
Kažkas labai prasminga.
Tai bus mirtis
Tokia pati kaip ir visos kitos
Mirs veidrodis
Ir liks
Tik tavo atspindys
Kuris bandys išsaugot mano aštrias šukes,
Bet Tu gyvensi
Tu stiprus
Gal but todėl
Tave taip myliu..
Sudiev..
Aš dužtu į stiklus..
Aš veidrodis
O Tu - žmogus..
Bet aš nenoriu mirt taip tyliai..

32. O ta žiema. Tas šaltas vėjas
Tos baltos snaigės kaip žiedai
Man primena akis, kurias mylėjau,
Mylėjau aš labai karštai.

Pasibučiuokim , ir geros kloties
Manęs nelauk; užmirški, jog buvau,
Ir aš džiaugiuosi iš visos širdies,
Kad taip sėkmingai: laisvę atgavau.
Sudie, - nebeminėkim pažadų
O jei kada ir susitiksim mes,
Tebus išdildęs laikas iš veidų
Visas tos meilės buvusios žymės.


31. O mano meile!
Supratęs tave,
Pažinęs tave,
Nugalėjęs tave ...
Aš nesuprantu savęs išeidamas.


30. Neklausinėk, kodel širdis atvėso
Nebetekau linksmosios meilės jau
Ir jokiai meilei nebetikėsiu
Mylėjau kartą, nemylėsiu daugiau.


29. Man reikėjo Tavęs kaip žmogaus,
Kurio gal niekad nesutiksiu,
Man reikejo Tavęs kaip kalbos,
Kurios gal niekada neišmoksiu
Aš tikėjau Tavimi kaip žvaigžde,
Kurios gal niekad nepasieksiu.
Aš tikėjau Tavimi, kaip mirtimi,
Kurios gal niekada neapgausiu ...
Nes aš mylėjau Tave ...
ir tiek ...


28. Laiškai suplėšyti , gražintos nuotraukos,
Net veido bruožai dingę atminty
Kodėl tada prisiminimu nuotrupos
Taip skaudžiai sujuda širdy.


27. Kokia skaudi šia naktį pilnatis
Į šventa upė brenda nuodėmingos eglės
Nėra kaltų, arba visi kalti
Kad lūžo meilė pažymėtas medis
Na ir gerai, kad palikai mane
Juk kiekvienam tiktai po vieną saulę duota
Galbūt vėliau ir mano širdyje
Kas nors įpūs ugnelę naują
Dabar nereikia nieko
Patylėk!
Nėra kaltų arba visi kalti
Palieka žingsniai tiktai aidą kitą
Virš medžių spindi skaudžiai pilnatis.


26. Kam baltuoja alyvos šakutės,
Jei manęs tu mylėt negali !
Kam tos niekšiškos priesaikos tavo
Jei tu kitą merginą myli ?
Kam gyventi, jei viskas praeina ?
Kam mylėti, jei meilė ? kančia ?
Kam pasakius
"Karštai myliu tave",
Po kiek laiko atšauti
"Jau ne".


25. Draugystė niekad neišdyla
Kaip tas mėnulis ir dangus
Draugystė niekad neapvylė nei vieno mylimo žmogaus.
Ir jei tave paliktų kartais
Kai tau sunku, labai sunku žinok,
nes tai žinoti verta
Nebuvo jis ar ji draugu.

24. Draugai - kokie jie būna žiaurūs,
O kartais švelnūs ir geri.
Draugai - kokie jie būna brangūs,
Kai kažkodėl jų netenki.


23. Atleisk !
Atleisk, kad aš Tave mylėjau.
Atleisk, kad taip ilgai trukdžiau
Atleisk, kad visada tavim tikėjau
Ir tik šiandieną viską supratau.
Atleisk, gyvenime juk visko buna,
Bet aš ne daug tau blogo padariau,
Todėl sunku iš kelio pasitraukti
Vien tik todėl, kad būtų tau lengviau,
Vėl tavo veido nematysiu aš ilgai likimas vėliai nebeleido,
Kad laimė būtų amžinai.
Tavęs prašau užmiršti viską
Neverta to apgailestaut !
Sudie ! Kas buvo nebegrižta
dėkoju tau už buvusią draugystę
Ir už žodžius kuriuos tu melavai.
Juk pasitaiko, žmogus suklysta,
Bet tik ne taip, kai tu kad suklydai.

 
 
 
 
< Atgal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Toliau >
 
 


Atvirukai
   Naujausi
   Nesenai išsiųsti
   Populiariausi

   Naujausi sveikinimai
   Naujausi SMS tekstai
   Naujausi tostai
  Svetainėje:
  Sveikinimų - 2063
  SMS tekstų - 2817
  Tostų - 35
  Atvirukų - 2445
  Šiuo metu naršo: 38

Visos teisės saugomos © | info@sveikinimai.com